Registruotis Prisijungti

Privatumo politika

NEPATOGUS KINAS – tai festivalis, siekiantis per kino meną užduoti nepatogius klausimus, tikromis istorijomis įkvėpti atvirus pasauliui žiūrovus ir paskatinti teigiamą pokytį visuomenėje.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiose paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklėse (toliau „Taisyklės“) nustatomos paslaugas įsigyjančių asmenų (toliau – Pirkėjas) ir Všį „Nepatogus kinas“ (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, filmo peržiūros įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų teikimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su filmo peržiūros pirkimu – pardavimu www.nepatoguskinas.lt platformoje susijusios nuostatos.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas paslaugas

INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant filmo peržiūrą adresu www.nepatoguskinas.lt. Pardavėjo rekvizitai: Všį „Nepatogus kinas“, įmonės kodas 304036534, adresas A.Smetonos g. 5-312, LT-01115 Vilnius.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Įsigyjant filmo peržiūrą platformoje www.nepatoguskinas.lt Pirkėjas sutinka su Všį „Nepatogus kinas“ privatumo politika, kurią gali rasti čia (pastaroji sutampa su Lietuvos žmogaus teisių centro taikoma politika): https://manoteises.lt/wp-content/uploads/2020/08/LZTC-ir-NK-Duomenu-apsaugos-politika_svetainei_2020.pdf.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

  • Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti filmo peržiūrą šioje elektroninėje parduotuvėje.
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka Prekę.
  • Pirkėjas, paspaudęs nuorodą „Apmokėti”, įgauna teisę www.nepatoguskinas.lt platformoje žiūrėti pasirinktą filmą.
  • Įsigijus filmo peržiūrą, nuo peržiūros pradžios, peržiūra įmanoma tik naudojantis tuo pačiu IP adresu.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  • Kai kurioms filmų peržiūroms yra nustatytas amžiaus ribojimas. Įsigyjant filmo peržiūrą Pirkėjas patvirtina, kad jis tokią teisę turi.
  • Pirkėjas yra atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą įsigyjant filmo peržiūrą.
  • Įsigijęs filmo peržiūrą Pirkėjas neįgauna teisės filmo atgaminti, įsirašyti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, nei leidžia Pardavėjas.