Registruotis Prisijungti

Patarimai

Dokumentinis kinas gali pasitarnauti kaip paveikus būdas kalbėti apie žmogaus teisių iššūkius, suteikiant balsą įvairioms visuomenės grupėms. Be to, filmai gali nukelti ten, kur niekada nebuvome, leisti iš arti pažinti žmones, kurie susiduria su panašiais jausmais ar išgyvenimais.

Lietuvoje ir pasaulyje minime nemažai tarptautinių dienų, skirtų atminti tam tikrus įvykius arba atkreipti dėmesį į tam tikrus iššūkius Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo tarptautinės moterų solidarumo iki tolerancijos dienos – visas galima paminėti žiūrint kokybišką dokumentinį kiną, skatinantį žvelgti giliau ir diskutuoti įvairiomis temomis. Štai keletas Lietuvoje ir pasaulyje minimų dienų, kurioms galite rinktis NK-DOKU repertuare esančius filmus.

 

Sausio 27 d. kasmet yra minima Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, skirta Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklos išlaisvinimui.  Ši stovykla  – buvo didžiausia tokio tipo stovykla, kurioje nužudyta daugiau nei 1,1 milijono vyrų, moterų ir vaikų.  Šią dieną galima minėti žiūrint filmus, kurie pasakoja apie žmonių ir tautų išlikimo istorijas, gvildena tapatybės ir bendruomeniškumo temas.

Kovo 8 d. minima Tarptautinė moterų solidarumo diena. Nors kovo 8 d. turi stiprią asociaciją su Sovietų Sąjunga, kurioje ji buvo paskelbta kalendorine švente ir tapo laisvadieniu, šios dienos šaknys yra gilesnės. 1975 m. buvo paskelbti Tarptautiniais moterų metais, o Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja ėmė minėti kovo 8 d. kaip Tarptautinę moterų dieną. Diena skirta švęsti socialinius, ekonominius, kultūrinius ir politinius moterų pasiekimus, plėsti sąmoningumą apie lyčių lygybę bei ieškoti galimybių lygybei didinti. Įvairūs NK-DOKU repertuaro filmai gali padėti atsakyti į šiuos ir kitus klausimus: kaip lyčių padėtis varijuoja skirtingose šalyse? Ar smurtas artimoje aplinkoje dažniausiai yra lyties pagrindu? Ar moterys turi galimybę save realizuoti visose srityse lygiai kaip ir vyrai?

Gegužės 17 d. minima Tarptautinė diena prieš homofobiją, bifobiją ir transfobiją, taip atkreipiant dėmesį į sunkumus, su kuriais iki šiol susiduria LGBTQ+ žmonės: diskriminaciją, neapykantos nusikaltimus ir smurtą. Pabrėžiama, kad žmogaus lytinė tapatybė ar seksualinė orientacija negali tapti pagrindu neapykantai, pažeidžiančiai žmogaus orumą ir sukeliančiai sunkias emocines ir fizines pasekmes.

Birželio 20 d.Pasaulinė pabėgėlių diena. Pasaulinė pabėgėlių diena pradėta minėti 2001 m. birželio 20 d., minint Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 50 metų sukaktį. Skaičiuojama, kad pasaulyje kas minutę 20 žmonių palieka savo namus, bėgdami nuo karo, persekiojimo ar teroro. Ši diena laikoma viena iš progų paraginti visuomenes žvelgti į pabėgėlius ne kaip į abstrakčią grėsmę, bet kaip į žmones su individualiomis istorijomis, kurių integracija kuria įvairesnes ir tolerantiškesnes visuomenes. Pastaraisiais metais Lietuvai teko nemažai migracijos iššūkių – 2021 m. kilusi „migracijos krizė“, kai pasienyje žmonės buvo tiesiog atstumiami atgal į Baltarusiją, 2022 m. Ukrainoje Rusijos pradėtas karas, privertęs šimtus tūkstančių ukrainiečių palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio svetur. Individualios žmonių istorijos leidžia suprasti, kad galų gale kiekvienas žmogus trokšta saugumo ir atjautos.

Spalio 10 d.Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Skaičiuojama, kad pasaulyje psichikos sveikatos sutrikimus kasmet patiria beveik 800 milijonų žmonių. Ši diena skirta didinti dėmesingumą psichikos sveikatai, supažindinti visuomenę su psichikos ligų priežastimis ir skatinti jų nestigmatizuoti. Ši diena kviečia būti sąmoningesniems tiek savo, tiek aplinkinių psichikos sveikatos atžvilgiu, nebijoti ieškoti pagalbos.

Gruodžio 10 d. minima Tarptautinė žmogaus teisių diena. 1948 m. gruodžio 10 d. priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija įtvirtino žmogaus teisių standartus, o jos priėmimo diena – gruodžio 10 d. – tapo Tarptautine žmogaus teisių diena. Ją minint, primenama, kad nepaisant žmonių etninių, religinių, tautinių, rasinių, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, psichinės ir fizinės negalios, socio-ekonominės padėties ir kitų skirtumų, visiems turi būti suteiktos vienodos galimybės, laisvės ir teisės. Šią dieną taip pat rengiamos žmogaus teisėms palaikyti skirtos demonstracijos, protestai, ypač tose šalyse, kurios nuolat sulaukia kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų.

 

Filmų repertuaras NK-DOKU platfromoje nuolat keičiasi, todėl ne visada rasite filmų, tiksliai atitinkančių žmogaus teisių sritis. Tačiau nenusiminkite! Nesvarbu, kokią dieną minite, filmai atlieka svarbų vaidmenį suteikiant balsą pažeidžiamoms bendruomenėms, griaunant įvairius stereotipus ir išankstines nuostatas, taip pat įkvepia imtis pokyčių savoje bendruomenėje. Žmogaus teisių dokumentinis kinas peržengia sienas, skatina empatiją ir sąmoningumą, o tai ir yra svarbiausia minint įvairias žmogaus teisių dienas.

 

Daugiau informacijos apie minėtinas dienas – Lietuvos žmogaus teisių centro puslapyje.

Teksto autorė Monika Guliakaitė-Danisevičienė.

 

* Patarimo viršuje – Eleanoros Roosevelt nuotrauka su Žmogaus teisių deklaracijos vertimu į anglų kalbą, 1949 m.